Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017

Thống kê soi cầu, dự đoán Bạch Thủ Lô, Đề tháng 06

Ngày Chốt
Bạch Thủ Lô
Kết quả
26/06
Lấy Bạch Thủ Lô soạn BTL gửi 8777
???
25/06
51 ( lót 76 )
Trượt
24/06
53 ( lót 61 )
Trúng 61
23/06
17 ( lót 62 )
Trượt
22/06
25 ( lót 52 )
Trượt
21/06
35 ( lót 93 )
Trúng 35 - 93
20/06
78 ( lót 23 )
Trượt
19/06
31 ( lót 84 )
Trượt
18/06
41 ( lót 96 )
Trượt
17/06
12 ( lót 03 )
Trượt
16/06
62 ( lót 84 )
Trúng 62
15/06
79 ( lót 93 )
Trúng 93
14/06
24 ( lót 96 )
Trượt
13/06
16 ( lót 81 )
Trúng 81
12/06
05 ( lót 45 )
Trúng 45 x 2
11/06
18 ( lót 86 )
Trượt
10/06
73 ( lót 45 )
Trượt
09/06
42 ( lót 23 )
Trúng 42
08/06
06 ( lót 57 )
Trượt
07/06
90 ( lót 79 )
Trượt
06/06
57 ( lót 54 )
Trúng 54 x 2
05/06
46 ( lót 81 )
Trượt
04/06
38 ( lót 97 )
Trúng 97
03/06
04 ( lót 54 )
Trượt
02/06
49 ( lót 98 )
Trượt
01/06
20 ( lót 42 )
Trượt

Ngày Chốt
Bạch Thủ Đề
Kết quả
26/06
Lấy Bạch Thủ Đề soạn BTL gửi 8777
???
25/06
Tổng 3 ( 21 – 03 - 94 )
Trượt
24/06
Chạm 1 ( 61 – 51 - 41 )
Trúng 61
23/06
Chạm 3 ( 83 – 43 - 23 )
Trúng 23
22/06
Chạm 0 ( 20 – 01 – 03 - 40 )
Trượt
21/06
Chạm 0 ( 90 – 02 - 03 )
Trượt
20/06
Chạm 7 ( 37 – 27 - 71 )
Trúng 97
19/06
Chạm 3 ( 13 – 63 - 33 )
Trượt
18/06
Tổng 5 ( 14 – 96 - 50 )
Trượt
17/06
Chạm 3 ( 53 – 32 – 03 )
Trượt
16/06
Chạm 4 ( 54 – 04 - 48 )
Trượt
15/06
Chạm 9 ( 97 – 96 – 90 - 93 )
Trượt
14/06
Chạm 2 ( 72 – 21 - 92 )
Trượt
13/06
Chạm 6 ( 16 – 65 – 96 )
Trúng 61
12/06
Chạm 0 - 5 ( 050 – 25 – 55 - 585 )
Trúng 55
11/06
Chạm 3 ( 30 – 31 – 73 )
Trượt
10/06
Chạm đuôi 5-6 ( 26 – 96 – 15 – 46 )
Trượt
09/06
Chạm 4 ( 42 – 41 - 49 )
Trượt
08/06
Chạm 4 ( 42 – 43 - 54 )
Trượt
07/06
Chạm 6 ( 68 – 65 - 16 )
Trượt
06/06
Chạm 5 ( 75 – 35 - 45 )
Trượt
05/06
Chạm 5 ( 50 – 57 - 95 )
Trượt
04/06
Chạm 3 ( 30 – 93 - 34 )
Trượt
03/06
Chạm 8 ( 48 – 83 - 28 )
Trượt
02/06
Chạm 2 ( 82 – 52 - 42 )
Trượt
01/06
Chạm 9 ( 91 – 92 – 79 )
TrượtSoi cầu, dự đoán XSMB hợp tác với các cao thủ chốt số hàng đầu để đưa ra cho AE cầu ngon số đẹp hàng ngày.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét