Soi cầu Bạch Thủ Lô tháng 05

728x90 AdSpace

Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

Soi cầu Bạch Thủ Lô tháng 05

Thống kê soi cầu Bạch Thủ Lô - Bạch Thủ Đề tháng 05

Ngày Chốt
Bạch Thủ Lô
Kết quả
31/05
16 ( lót 78 )
Trượt
30/05
09 ( lót 99 )
Trượt
29/05
15 ( lót 79 )
Trượt
28/05
97 ( lót 60 )
Trúng 97
27/05
30 ( lót 56 )
Trúng 56
26/05
19 ( lót 80 )
Trúng 80
25/05
16 ( lót 03 )
Trượt
24/05
81 ( lót 23 )
Trúng 23
23/05
93 ( lót 49 )
Trượt
22/05
94 ( lót 82 )
Trượt
21/05
20 ( lót 86 )
Trượt
20/05
38 ( lót 19 )
Trượt
19/05
05 ( lót 55 )
Trúng 55
18/05
62 ( lót 87 )
Trúng 87
17/05
25 ( lót 57 )
Trượt
16/05
79 ( lót 68 )
Trúng 79
15/05
30 ( lót 91 )
Trượt
14/05
09 ( lót 47 )
Trượt
13/05
89 ( lót 23 )
Trượt
12/05
81 ( lót 19 )
Trúng 19
11/05
25 ( lót 09 )
Trúng 25 x 2
10/05
98 ( lót 55 )
Trượt
09/05
15 ( lót 45 )
Trúng 15-45
08/05
03 ( lót 27 )
Trượt
07/05
10 ( lót 24 )
Trượt
06/05
71 ( lót 01 )
Trúng 71
05/05
18 ( lót 86 )
Trượt
04/05
61 ( lót 27 )
Trượt
03/05
89 ( lót 98 )
Trượt
02/05
83 ( lót 73 )
Trúng 73
01/05
65 ( lót 15 )
Trúng 65

Ngày Chốt
Bạch Thủ Đề
Kết quả
31/05
Lấy Bạch Thủ Đề soạn BTL gửi 8777
Trượt
30/05
Chạm 2 (02 - 82 - 23 - 12 )
Trúng 31
29/05
Chạm 9 (92 – 97 )
Trượt
28/05
Chạm 3 (23 - 03 - 33 - 35)
Trượt
27/05
Chạm 9 (84 – 49 - 44 )
Trượt
26/05
Chạm 4 (84 – 49 - 47 )
Trượt
25/05
Chạm 2 (20 – 32 - 72 )
Trượt
24/05
Chạm 3 (03 – 43 - 39 )
Trượt
23/05
Chạm 4 (94 – 41 - 04 )
Trượt
22/05
Chạm 2 (20 – 32 - 21 )
Trúng 52
21/05
Chạm 9 (39 – 91 - 49 )
Trượt
20/05
Chạm 5 (95 – 45 – 50 )
Trượt
19/05
Chạm 9 ( 91 – 95 – 98 – 49 )
Trượt
18/05
Chạm 8 ( 87 - 98 - 81 )
Trượt
17/05
Chạm 3 ( 43 - 93 )
Trượt
16/05
Chạm 5 ( 565 - 505 )
Trượt
15/05
Chạm 5 ( 53 – 50 – 51 - 55 )
Trượt
14/05
Chạm 7 ( 87 – 79 - 070 )
Trúng 87
13/05
Chạm 2 ( 26 - 72 )
Trượt
12/05
Chạm 8 ( 18 – 68 - 86 )
Trượt
11/05
Chạm 2 ( 202 - 323 )
Trượt
10/05
Chạm 4 ( 14 – 49 - 42 )
Trượt
09/05
Chạm 5 ( 252 – 151 - 454 )
Trượt
08/05
Chạm 6 ( 161 - 060 )
Trượt
07/05
Chạm 5 ( 585 – 565 - 050 )
Trượt
06/05
Chạm 9 ( 959 - 191 )
Trúng 95
05/05
Chạm 2 ( 242 - 232 )
Trúng 29
04/05
Chạm 1 ( 141 - 151 - 151 )
Trượt
03/05
Chạm 9 ( 93 – 97 - 989  )
Trượt
02/05
Chạm 5 (35 – 75 – 65 )
Trượt
01/05
Chạm 3 ( 030 – 353 )
Trượt
- Soi cầu, dự đoán XSMB hợp tác với các cao thủ chốt số hàng đầu để đưa ra cho AE cầu ngon số đẹp hàng ngày.

Soi cầu Bạch Thủ Lô tháng 05 Reviewed by Vd.phuoc Blog on 08:10 Rating: 5 Thống kê soi cầu Bạch Thủ Lô - Bạch Thủ Đề tháng 05 Ngày Chốt Bạch Thủ Lô Kết quả 31/05 16 ( lót 78 ) T...