Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2017

Thống kê soi cầu Bạch Thủ Lô - Bạch Thủ Đề tháng 05

Ngày Chốt
Bạch Thủ Lô
Kết quả
31/05
16 ( lót 78 )
Trượt
30/05
09 ( lót 99 )
Trượt
29/05
15 ( lót 79 )
Trượt
28/05
97 ( lót 60 )
Trúng 97
27/05
30 ( lót 56 )
Trúng 56
26/05
19 ( lót 80 )
Trúng 80
25/05
16 ( lót 03 )
Trượt
24/05
81 ( lót 23 )
Trúng 23
23/05
93 ( lót 49 )
Trượt
22/05
94 ( lót 82 )
Trượt
21/05
20 ( lót 86 )
Trượt
20/05
38 ( lót 19 )
Trượt
19/05
05 ( lót 55 )
Trúng 55
18/05
62 ( lót 87 )
Trúng 87
17/05
25 ( lót 57 )
Trượt
16/05
79 ( lót 68 )
Trúng 79
15/05
30 ( lót 91 )
Trượt
14/05
09 ( lót 47 )
Trượt
13/05
89 ( lót 23 )
Trượt
12/05
81 ( lót 19 )
Trúng 19
11/05
25 ( lót 09 )
Trúng 25 x 2
10/05
98 ( lót 55 )
Trượt
09/05
15 ( lót 45 )
Trúng 15-45
08/05
03 ( lót 27 )
Trượt
07/05
10 ( lót 24 )
Trượt
06/05
71 ( lót 01 )
Trúng 71
05/05
18 ( lót 86 )
Trượt
04/05
61 ( lót 27 )
Trượt
03/05
89 ( lót 98 )
Trượt
02/05
83 ( lót 73 )
Trúng 73
01/05
65 ( lót 15 )
Trúng 65

Ngày Chốt
Bạch Thủ Đề
Kết quả
31/05
Lấy Bạch Thủ Đề soạn BTL gửi 8777
Trượt
30/05
Chạm 2 (02 - 82 - 23 - 12 )
Trúng 31
29/05
Chạm 9 (92 – 97 )
Trượt
28/05
Chạm 3 (23 - 03 - 33 - 35)
Trượt
27/05
Chạm 9 (84 – 49 - 44 )
Trượt
26/05
Chạm 4 (84 – 49 - 47 )
Trượt
25/05
Chạm 2 (20 – 32 - 72 )
Trượt
24/05
Chạm 3 (03 – 43 - 39 )
Trượt
23/05
Chạm 4 (94 – 41 - 04 )
Trượt
22/05
Chạm 2 (20 – 32 - 21 )
Trúng 52
21/05
Chạm 9 (39 – 91 - 49 )
Trượt
20/05
Chạm 5 (95 – 45 – 50 )
Trượt
19/05
Chạm 9 ( 91 – 95 – 98 – 49 )
Trượt
18/05
Chạm 8 ( 87 - 98 - 81 )
Trượt
17/05
Chạm 3 ( 43 - 93 )
Trượt
16/05
Chạm 5 ( 565 - 505 )
Trượt
15/05
Chạm 5 ( 53 – 50 – 51 - 55 )
Trượt
14/05
Chạm 7 ( 87 – 79 - 070 )
Trúng 87
13/05
Chạm 2 ( 26 - 72 )
Trượt
12/05
Chạm 8 ( 18 – 68 - 86 )
Trượt
11/05
Chạm 2 ( 202 - 323 )
Trượt
10/05
Chạm 4 ( 14 – 49 - 42 )
Trượt
09/05
Chạm 5 ( 252 – 151 - 454 )
Trượt
08/05
Chạm 6 ( 161 - 060 )
Trượt
07/05
Chạm 5 ( 585 – 565 - 050 )
Trượt
06/05
Chạm 9 ( 959 - 191 )
Trúng 95
05/05
Chạm 2 ( 242 - 232 )
Trúng 29
04/05
Chạm 1 ( 141 - 151 - 151 )
Trượt
03/05
Chạm 9 ( 93 – 97 - 989  )
Trượt
02/05
Chạm 5 (35 – 75 – 65 )
Trượt
01/05
Chạm 3 ( 030 – 353 )
Trượt
- Soi cầu, dự đoán XSMB hợp tác với các cao thủ chốt số hàng đầu để đưa ra cho AE cầu ngon số đẹp hàng ngày.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét