Dự đoán Bạch Thủ Lô tháng 4/2017

728x90 AdSpace

Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017

Dự đoán Bạch Thủ Lô tháng 4/2017

song-thu-lo-thang-3
Ngày Chốt
Bạch Thủ Lô
Kết quả
30/04
70 (lót 82)
Trượt
29/04
64 (lót 11)
Trượt
28/04
45 (lót 15)
Trúng 15
27/04
17 (lót 81)
Trượt
26/04
52 (lót 34)
Trượt
25/04
16 (lót 33)
Trượt
24/04
09 (lót 19)
Trúng 09x1 – 19x2
23/04
41 (lót 01)
Trúng 41
22/04
10 (lót 52)
Trúng 10
21/04
89 (lót 58)
Trúng 89
20/04
96 (lót 21)
Trượt
19/04
53 (lót 35)
Trúng 53
18/04
42 (lót 72)
Trúng 72
17/04
72 (lót 27)
Trượt
16/04
86 (lót 14)
Trượt
15/04
46 (lót 14)
Trượt
14/04
23 (lót 70)
Trúng 23x2-70x2
13/04
28 (lót 31)
Trượt
12/04
16 (lót 70)
Trượt
11/04
58 (lót 85)
Trúng 58x2
10/04
70 (lót 36)
Trượt
09/04
78 (lót 61)
Trượt
08/04
16 (lót 75)
Trúng 16
07/04
29
Trượt
06/04
82
Trượt
05/04
39 (Lót 63)
Trúng 39
04/04
32 (Lót 12-24)
Trượt
03/04
61
Trượt
02/04
37
Trượt
01/04
65
Trượt

Ngày Chốt
Bạch Thủ Đề
Kết quả
30/04
Cham 3 ( 03-30-35-53 )
Trượt
29/04
Cham 6 ( 060-676 )
Trượt
28/04
Cham 4 ( 454-484 )
Trượt
27/04
Cham 8 ( 83-84-89 )
Trượt
26/04
Cham 3 ( 343-131 )
Trượt
25/04
Cham 4 ( 464-141 )
Trúng 49
24/04
Cham 4 ( 474-984 )
Trúng 84
23/04
Cham 7 ( 474-373 )
Trượt
22/04
Cham 7 ( 767-717 )
Trượt
21/04
Cham 5 ( 252-151 )
Trượt
20/04
Cham 2 ( 20–12 )
Trượt
19/04
Chạm 4 ( 34–04-43)
Trượt
18/04
Đầu 8 ( 81-85)
Trượt
17/04
Chạm 7 (79-97)
Trượt
16/04
Chạm 7 (79-97)
Trượt
15/04
Chạm 7 (79-97)
Trượt
14/04
Chạm 3 (03-30)
Trúng 23
13/04
Chạm 3 (03-30)
Trượt
12/04
Tổng 3 (03-30-58-85)
Trượt
11/04
Tổng 3 (03-30-58-85)
Trượt
10/04
Tổng 3 (03-30-58-85)
Trượt
09/04
Tổng 3 (03-30-49-94)
Trượt
08/04
Tổng 3 (03-30-49-94)
Trượt
07/04
Chạm 3 (23-35-83)
Trượt
06/04
Tổng 8 (08-80)
Trúng 08
05/04
Tổng 2 (57-75)
Trượt
04/04
Chạm 8 (18-68-89)
Trượt
03/04
Chạm 8 (18-68-89)
Trượt
02/04
Chạm 8 (18-68-89)
Trượt
01/04
Chạm 5 (25-59-75)
Trúng 35Dự đoán Bạch Thủ Lô tháng 4/2017 Reviewed by Vd.phuoc Blog on 09:16 Rating: 5 Ngày Chốt Bạch Thủ Lô Kết quả 30/04 70 (lót 82) Trượt 29/04 64 (lót 11) ...