Bạch Thủ Lô Đề tháng 03/2017

728x90 AdSpace

Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

Bạch Thủ Lô Đề tháng 03/2017


bach-thu-lo
Ngày Chốt
Bạch Thủ Lô
Kết quả

Lấy Bạch Thủ Lô soạn BTL gửi 8777

31/03
76
Trúng 76
30/03
85
Trúng 85
29/03
89
Trúng 89
28/03
81
Trượt
27/03
04
Trúng 34x3
26/03
60
Trượt
25/03
75
Trượt
24/03
91
Trượt
23/03
01
Trượt
22/03
79
Trượt
21/03
69
Trúng 69
20/03
32
Trượt
19/03
34
Trúng 34x3
18/03
20
Trúng 20
17/03
89
Trúng 89x2
16/03
80
Trượt
15/03
41
Trúng 41x2
14/03
72
Trượt

Ngày Chốt
Bạch Thủ Đề
Kết quả

Lấy Bạch Thủ Đề soạn BTL gửi 8777

31/03
Chạm 2 (25-59-75)
Trượt
30/03
Chạm 2 (25-59-75)
Trượt
29/03
Chạm 1 (15-51-91)
Trúng 16
28/03
Chạm 1 (15-51-91)
Trượt
27/03
Chạm 9 (19-91)
Trượt
26/03
Chạm 7 (76-97)
Trượt
25/03
Chạm 7 (76-97)
Trúng 67
24/03
Chạm 2 (21-62)
Trúng 32
23/03
Chạm 2 (21-62)
Trượt
22/03
Chạm 7 (78-97)
Trúng 75
21/03
Chạm 9 (29-92)
Trượt
20/03
Chạm 9 (29-92)
Trượt
19/03
Chạm 9 (29-92)
Trượt
18/03
Chạm 3 (30-34-43)
Trúng 63
17/03
Tổng 6 (24-42-51)
Trượt
16/03
Tổng 6 (24-42-51)
Trượt
15/03
Chạm 5 (05-50-15)
Trượt
14/03
04-40-68
Trúng 40


Bạch Thủ Lô Đề tháng 03/2017 Reviewed by Bùi Hải Nhân on 00:54 Rating: 5 Ngày Chốt Bạch Thủ Lô Kết quả Lấy Bạch Thủ Lô soạn BTL gửi 8777 31 /03...